Gerard Polhuis

Schilderijen

Het komen tot nieuwe ensceneringen door middel van een schijnbaar eenvoudige actie – druipen en vegen – en het vervolgens gepaard gaande met allerlei andere materialen, leveren beelden op die zich buiten mijn direct gezichtsveld afspelen, grenzen overschrijden, maar ook een weerklank hebben in het artistieke verleden in een spel elkaar vindend, samensmelten. Het IK verlaat het terrein. Het zoeken is het thema. 

Tekeningen

Schilderijen

Fotografie